אזרחות פעילה

להיות "אזרח פעיל" בעבור תלמידי החינוך המיוחד, כמו עבור כלל התלמידים במערכת החינוך, פירושו להכיר בעצמם כאזרחים מעורבים עם יכולות ומוגבלויות, להכיר בעצמם כפרטים בתוך קבוצות שייכות שונות, להכיר את חובותיהם וזכויותיהם במעגלים השונים, להכיר את מקומו של האחר בחייהם ולהשתמש בעקרונות "הסנגור העצמי" לשם גיבוש יעדים אישיים וקבוצתיים למען חיי איכות בחברה ובקהילה.

התלמידים לומדים מושגים בסיסיים באזרחות ובחיים בחברה דמוקרטית ומתנסים בהוויות הנובעות מכך כגון: נקיטת יוזמה, נתינה לאחר, קבלת אחריות לביצוע תפקידים,  שיתוף פעולה בקבוצה, עמידה על זכויות הפרט והמיעוט, היכרות עם מוסדות נותני שירות בקהילה ועם מוסדות השלטון.

תכנית הלימודים הבית ספרית בנויה כך שבכל שכבת גיל יינתן ביטוי לכל מעגלי ההשתייכות:

  • אני-זהות אישית
  • אני וזולתי,
  • המשפחה,
  • הכיתה,
  • בית הספר,
  • השכונה ומוסדות הקהילה,
  • העיר
  • המדינה

התכנית מונגשת לתלמידים בצורה חווייתית, מביאה לידי ביטוי את העדפותיהם ואת כישוריהם, תוך דגש על הזכויות והחובות והתרומה למען החברה.

img_20161205_101846             %d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%941

הגדרות כלליות כניסה למערכת