הכנה לחיים

הכנה לחיים
תכניות הכנה לחיים- ל"ב 21

מאת:
אנדראה ניאטו, סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית

שינוי התפיסה בחינוך לתלמידים עם צרכים מיוחדים שחל בשנים האחרונות גרם למהפכה ביחס אל התלמיד. התלמיד נתפס כיום כבעל אישיות אוטונומית אשר זכותו להביע ולממש את כישוריו, העדפותיו ייחודיותו. לשם כך הסביבה בכלל ובית הספר בפרט חייבים לאפשר לו את התנאים האופטימאליים ולתת לו כלים להתמודדות עם מגבלותיו על מנת שהתלמיד יוכל לקחת אחריות על חייו.

שיפור איכות החיים של התלמיד הוא הערך החשוב ביותר בגישה החדשה והמטרה המרכזית בתכניות הלימודים. בעקבות התפיסה החדשה פותחה תכנית חינוכית בשם "לקראת בגרות- ל"ב 21" אשר הפכה להיות תכנית הליבה של החינוך המיוחד. תכנית ל"ב 21 מדגישה את זכותו של כל תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחיות חיים של איכות על פי תפיסותיו, רצונותיו, יכולותיו, כישוריו וחולשותיו.

תוכניות "הכנה לחיים" מבוססות על עקרונות תוכנית הלימודים לקראת בגרות (ל"ב 21) והיא כוללת את התחומים הבאים:

* עצמאות תפקודית- טיפול עצמי: אכילה, טיפוח והיגיינה אישית, לבוש, סדר וניקיון הכיתה והבית
* תרבות הפנאי
* עולם העבודה
*חיים חברתיים בקהילה
* חינוך חברתי מיני
*זהירות ובטיחות בדרכים

התוכנית מתבססת על החוויות האישיות של התלמידים במטרה לטפח את יכולת השיפוט ויכולת הבחירה שלהם,וכך להגביר את המוטיבציה והרצון של התלמידים לנהל אורח חיים אוטונומי ועצמאי לפי יכולתם.

מטרות ועקרונות דידקטיים של התוכנית
(מתוך החוברת "לקראת בגרות- יחידה א')

מטרת על:
טיפוח מרבי של האוטונומיה של היחיד
על מנת שיוכל לקיים חיים של איכות.

מטרות משנה:

1. טיפוח מודעות עצמית.

2. טיפוח תפיסת עולם המבוססת על הכרה בזכות ובחובה להכוונה עצמית, לבחירה חופשית, להצבת מטרות, למימוש המטרות ולהערכת התוצאות.

3. טיפוח מוטיבציה להמשך למידה ומעורבות בחיים החברתיים ובחיי העבודה לאחר יציאה מבית הספר.

4. פיתוח מרבי של מיומנויות לחיים עצמאיים כמרכיב מרכזי באוטונומיה של היחיד.

5. טיפוח היכולת והפתיחות ליצירת יחסים בינאישיים משמעותיים.

עקרונות דידקטיים

1. דגש על תהליכים.
הלמידה היא מורכבת ומתבססת על תהליך הפנמה.
התלמיד מעורב ושותף בכל תהליך הלמידה.
התלמיד שותף בהחלטות- מה הוא צריך ורוצה ללמוד ומה הוא יכול ללמוד.

2. משמעות התכנים ללומד.
נקודת המוצא של נושאי הלימוד והתכנים היא עולמו של הלומד. נקודת המוצא של הלמידה היא החוויה הפרטית, הסובייקטיבית והקונקרטית. מנקודה זו ניתן להרחיב את עולמו של התלמיד אל האחר, הכללי, המופשט.

3. למידה בסיטואציה אותנטית.
הלמידה תעשה בסיטואציה אמיתית, תוך התנסות ועשייה בסביבה הטבעית. עולמו של התלמיד יתרחב תוך התנסות ומעורבות ממשית בשטח.

4. הוויה חברתית.
הלומד חי בחברה והשתלבותו החברתית היא גם אמצעי וגם מטרה.

5. התקדמות לפי קנה מידה אישי לקראת יעדים ומטרות.
הצבת מטרות ויעדים ברורים על ידי התלמיד בשיתוף עם המורה מגבירה את המוטיבציה להשגת יעדים אלה.

6. התאמת תוכני הלמידה לגיל הלומדים.
התייחסות לתלמיד כאל אדם בהתאם לגילו. תוכני הלימוד, בחירת הסיטואציות הלימודיות, טון הדיבור, הפנייה והגישה בכלל יותאמו לגיל הכרונולוגי, להתעניינות ולצרכים של התלמידים.

7. חזרות מגוונות.
החברה היא דינמית ומשתנה, ורק לעתים רחוקות מתרחשים האירועים באותה צורה עצמה. לכן חשוב שהתלמידים יתנסו בקשת רחבה של פעילויות ותגובות סביב אותו אירוע עצמו. תרגול וחזרות מגוונות יאפשרו לבוגר לבצע העברה ולהסתגל לחברה דינמית.

8. שיתוף המשפחה.
המשפחה היא השותפה המרכזית בתהליך החינוכי והכשרתו של התלמיד לחיים עצמאיים ואוטונומיים.

9. הוראה תומכת.
בכל תהליך הלמידה המורה עוזרת, מכוונת ותומכת בתלמיד בבחירת מטרות מציאותיות לפי כישוריו ויכולותיו, כמו גם חולשותיו.

10. עיצוב מחדש של התפיסה העצמית של המוגבלות.
במשך כל תהליך הלמידה יעשה מאמץ לעזור לתלמיד ללמוד על עצמו, לגלות ולטפח את כוחותיו במקביל להכרה במוגבלויות וההתמודדות עמן.

שלושת רמות ההתנהגות

תכנית ל"ב 21 מנסה לשנות ולמקד את הגישה והתפיסה בהוראה.
בעבר, בהוראתה חינוך המיוחד, ניתן דגש על הרמה הביצועית:
"שהתלמיד ילמד לחתוך סלט"
" שהתלמיד ילבש חולצה"
" שהתלמיד יזהה שטרות ומטבעות"
במודל של איכות חיים הרמה הביצועית היא חלק מתהליך הלמידה ולא העיקר. יש דגש על הרמה ההתנהגותית והרמה המוסרית- ערכית:
– לא מספיק שהתלמיד ילמד להגיד "שלום" (יכולת הדיבור) אלא גם מתי אומרים "שלום" ולמי.
דוגמה נוספת:
לא מספיק שהתלמיד ידע לצחצח שיניים באופן טכני -רמה ביצועית, חשוב באותה מידה שידע מתי מקובל לצחצח שיניים -רמה התנהגותית ולמה חשוב לצחצח שיניים -רמה ערכית.

במציאות החיים היומיומית שלושת הרמות משולבות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהן. החלוקה חשובה למורה לצורך התייחסות לכל ההיבטים בלמידה.

דרך העבודה- מודל מעגל ההפנמה

תהליך ההפנמה בחינוך לאיכות חיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת