תיאטרון בובות גיל גורדון

תיאטרון בובות: גיל – גורדון

פרוייקט משותף בין בי"ס "גיל" ומכללת גורדון לחינוך.

puppet_theater

מטרות הפרויקט: 

1. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים,
המוגדרים כבעלי פיגור שכלי בינוני עד קשה – רב בעייתיים,
במסגרת הקהילה.

2. העלאת הדימוי העצמי ושיפור איכות החיים של תלמידים
בעלי צרכים מיוחדים, באמצעות מימוש יכולות המשחק
שלהם ושילובם כשחקנים בהצגת תיאטרון בובות.

3. הפקה והעלאה של הצגת תיאטרון בובות על כל שלביה הרב
תחומיים (עיבוד מחזה, ציור תפאורה, הכנת בובות והפעלתן,
שילוב קטעי מוסיקה ושירים).

4. קירוב פרחי ההוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
באמצעות למידה משותפת.

במסגרת הפרוייקט מתקיימים מפגשים מידי שבוע במכללת גורדון לחינוך,
בין תלמידי בי"ס "גיל" (בגילאי 18-21)
ובין סטודנטים שנה ב' מהמסלול לחינוך מיוחד.

תרומת הפרוייקט לפרחי ההוראה:

  התנסות חווייתית מלאת סיפוק והנאה.

  הסטודנטים רוכשים כלי טיפולי חינוכי בו יודלו להיעזר בעבודתם.

  תהליך העבודה מסייע בטיפוח האחריות, היוזמה,
קבלת החלטות וביצוען.

  תהליך הלמידה והעבודה מסייע ביצירת תקשורת בינאישית,
טיפוח סובלנות ותמיכה אישית וקבוצתית.

תרומת הפרוייקט לתלמידי ביה"ס:

   פיתוח התחומים: הכרתי, רגשי, חברתי ומוטורי.

   התנסות חווייתית מלאת סיפוק והנאה.

   העלאת הדימוי העצמי.

   מתן ביטוי לכשרונות אישיים.

   שיפור התקשורת הבינאישית.

   התלמידים מממשים את יכולות המשחק שלהם והופכים
לשחקנים המציגים בתיאטרון נודד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת