ריפוי בעיסוק

מאת יעל פישר 

מרפאה בעיסוק
בית ספר "גיל"

ריפוי בעיסוק הינו מקצוע טיפולי-שיקומי-חינוכי, הנמנה על קבוצת
מקצועות הבריאות.
מרפאים בעיסוק רואים את תפקידם המרכזי, לסייע לאדם להיות מעורב
בעיסוקים שהינם בעלי מטרה, משמעות וחשיבות עבורו ואשר מאפשרים לו
השתתפות בחיי היום-יום כבסיס לבריאותו, רווחתו, בטחונו ולאיכות חייו.

ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק בביה"ס גיל מקדמת את התלמיד ע"י שיפור
מיומנויותיו וכישוריו בעיסוק היומיומי, לצורך הסתגלותו ותפקודו בסביבה הרלוונטית.
ההתערבות נעשית בשיתוף עם התלמיד, משפחתו והצוות  החינוכי והטיפולי.
הטיפול בריפוי בעיסוק משלב טיפול מוטורי, קוגניטיבי, רגשי וחושי בפעילויות
השונות הקשורות לחיי היום-יום:

עצמאות בתפקוד היום-יומי, למידה, הכנה לעבודה, משחק ופנאי, והשתלבות
חברתית.

הטיפול מבוסס עפ"י גישה הוליסטית אינטגרטיבית העושה שימוש במספר גישות טיפול
שונות:

* התפתחותית
* דינמית אינטראקטיבית
* אינטגרציה מוטורית
* נוירו התפתחותית
* עיצוב התנהגות
* שיקומית תפקודית

ההתערבות בריפוי בעיסוק יכולה להתבצע במספר אופנים:

* התערבות ישירה- עבודה ישירה עם ילד אחד או קבוצת ילדים.
* התערבות עקיפה-יעוץ, הדרכה לאנשי הצוות החינוכיים.
* התאמת הסביבה החינוכית.
* התאמת אביזרי עזר וטכנולוגיה מסיעת אישית.

תוכניות הטיפול בריפוי בעיסוק נקבעות על פי הצרכים האישיים והכיתתיים של התלמידים.
בכל כיתה עובדת מרפאה בעיסוק בשיתוף הצוות הכיתתי על מיומנויות בתחומי עיסוק שונים:

* תחום ה-A.D.L – הגינה וניקיון אישי, לבוש,  ניידות והתמצאות ואכילה.
* למידה והכנה לעבודה – הקנית כלים בסיסיים ללמידה: יכולת להתמודד ולהתמיד במטלה,
התאמת מטלות קוגניטיביות לפי יכולת התלמיד, שיפור מיומנויות שונות כגון: תפיסה
וזיכרון  ומוכנות לכתיבה.

הכנת תלמידים בוגרים לחיים עצמאיים : סיוע לתלמידים ברכישת הרגלי עבודה ופיתוח כישורים
טרום-תעסוקתיים.

* משחק ופנאי– לסייע לתלמידים בחקירה, השתתפות ורכישת מיומנויות משחק ופנאי
המשמשים הן כמקור הנאה והן כאמצעים לפיתוח מיומנויות סנסו-מוטוריות, קוגניטיביות,
רגשיות וחברתיות.

חדר "סנוזלן":

בימים אלו מוקם בביה"ס גיל חדר "סנוזלן"- חדר לגרייה רב חושית מבוקרת, אשר  מספק
גרייה לכל מערכות החושים: מגע, ריח, שמיעה, ראייה, תנועה וטעם.
התערבות רב חושית מבוקרת ב"סנוזלן" שואפת  לשפר את איכות חייהם של אנשים עם צרכים
מיוחדים, על ידי מניפולציה מכוונת של הכמות, העוצמה והאיכות של הגירויים.

חדר ה"סנוזלן" בבי"ס גיל יכלול שני חדרים: חדר חושך וחדר לבן.

חדר חושך:

נועד להקל על התלמיד במעבר מהסביבה החיצונית של בית הספר, מגרש המשחקים והכיתה אל
תוך החדר הלבן ע"י הדרגתיות בחשיפתו לגירויים מבוקרים.

חדר החושך ישמש לגירויים רב חושיים באמצעים שונים : אור אולטרה סגול, מחזירי אור
דינאמיים וסטטיים, כריות שו"מ, כדור טיפולי, גליל טיפולי, כרית רוטטת ועוד.

חדר לבן :

מאפשר מתן גרייה רב חושית הפועלת על כל החושים: גירוי טקטילי, גירוי פרופריוספטיבי,
גירוי שמיעתי (אודיטורי) וגירוי ויזואלי-חזותי.

בחדר תאורה מעומעמת, אוירה שלווה, מוזיקה מרגיעה, ונוחות רכה. החדר מאפשר איזון
בין רגיעה לבין פעילות של התלמיד ומעודד התנהגות הסתגלותית. כמו כן החדר מאפשר למטופל
הזדמנות לבחירה חופשית וקביעה של קצב הפעילות ללא כישלון.

———————————————————————-

מהו ריפוי בעיסוק

הגדרה מתוך האתר של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק

מקצוע הריפוי בעיסוק (Occupational Therapy) הינו מקצוע טיפולי-
שיקומי-חינוכי, שמטרתו לספק לאדם כלים ומיומנויות אשר יאפשרו לו להתמודד עם
דרישות החיים.
המקצוע מתמקד במגוון העיסוקים המבוצעים על ידי בני אדם בכל הגילאים וחשיבותם
לתפקוד האדם ותחושת השייכות החברתית ורווחתו. 

תפקידי המרפאים/ות בעיסוק במערכת החינוך

איתור, אבחון והערכה

מרפאים/ות בעיסוק רואים/ות את תהליך ההערכה כמרכיב בסיסי והכרחי לשם קביעת
הצורך בהתערבות טיפולית ובניית תוכנית טיפול.
ההערכה מתבצעת באמצעות תצפיות על התלמידים בסביבות השונות בהן הם מתפקדים,
שאלונים וראיונות עם תלמידים, אנשי-חינוך, הורים ומטפלים אחרים, אבחונים
סטנדרטים והערכות לא פורמליות.
המטרה הראשונית הנה לאתר את אותם תלמידים המתקשים באחד או יותר מתחומי-
העיסוק שהוזכרו לעיל. התלמידים שמאותרים עוברים הערכה שמטרותיה:

(א) לקבל תמונה מקיפה על רמת תפקודם הנוכחית
(ב) לבדוק גורמים מסייעים ומגבילים בפרט, בסביבה ובאינטראקציה שביניהם,
המשפיעים על תפקודו.

בתום ההערכה על המרפאים/ות בעיסוק להכין דוח, המסכם את הגורמים המסייעים
לתלמיד והמגבילים אותו בסביבה בה הוא מתפקד והמציין המלצות להמשך.
ההערכה מהווה בסיס להחלטה האם התלמיד זקוק לשירותי ריפוי בעיסוק וכן לקביעת תכנית הטיפול.
כמו-כן ההערכה מהווה נקודת בסיס לשם בדיקת תוצאות הטיפול.

מתוך האתר אגף החינוך המיוחד 

 

ריפוי בעיסוק

הגדרות כלליות כניסה למערכת