אוניברסיטת חיפה

התנסות בספריית אוניברסיטת חיפה

lib

 מטרות על: 

 לאפשר לתלמידים ליהנות מעולם הספר.

לשתף את התלמידים בפעילות בקהילה.

לתת לתלמידים כלים לבילוי שעות הפנאי.

לפתח אינטראקציה חברתית סביב הפעילות עם הספרים.

 מטרות חינוכיות:

*התלמידים ילמדו דרכים שונות לבחירת ספר.

*התלמידים יבחרו ספרים על פי רצונם.

*התלמידים יפתחו יכולת ליהנות מהספר בעזרת כלים מתווכים.

*התלמידים יוכלו לפתח תחומי עניין באמצעות הספרים.

 תיאור הפעילות:

 התלמידים מגיעים לשער האוניברסיטה ומשם הולכים באופן
עצמאי אל הספרייה.

התלמידים מתרכזים במעגל והמורה מקריאה את הספר שנבחר
על ידי התלמידים בשבוע הקודם.

התלמידים מתחלקים לקבוצות של שניים -שלושה יחד עם מבוגר .

המבוגר מקריא להם ספר לפי בחירתם.

התלמידים יעברו לפעילות חופשית: לבחירת ספרים, דפדוף,
בקשת הקראה בספר מסוים

וצילום של דפים מהספרים שקראו.

תלמיד אחד כל פעם יציג ספר שקרא לפני כל הכיתה.

התלמיד יכין יחד עם המורה את הצגת הספר.

התלמידים יתכנסו לסיכום.

התלמידים יקשיבו להצגת הספר.

כל תלמיד בתורו ימליץ על אחד הספרים שקרא.

תלמיד אחד יבחר ספר מתוך ההמלצות לקריאה בתחילת
הפעילות בשבוע הבא.

הגדרות כלליות כניסה למערכת