שיעורים מקצועיים

חינוך גופני
חינוך חברתי מיני
טכנולוגיה                                                                                                                                                                                                                                                                            אומנות
קרמיקה
כלכלת בית
מוסיקה
תקשוב – מחשבים
מדעים-פינת חי
חקלאות
הכנה לחיי עבודה
ספרייה פעילה
הכנה לחיי בוגר-דירת הכשרה

הגדרות כלליות כניסה למערכת