דבר המנהלת

ברוכים הבאים לאתר בית ספר "גיל". בית הספר "גיל" הינו בית ספר לחינוך מיוחד בו לומדים תלמידים בגילאי 6-21 הלוקים בפיגור שכלי בינוני מורכב ובפיגור שכלי קשה ועד סיעודי. לתלמידים נכויות מורכבות והם זקוקים לעוצמות תמיכה ממוגבלת עד מקיפה. ביה"ס פועל על פי הגישה ההומניסטית אשר במרכזה נמצאים התלמיד וצרכיו, וההתייחסות אליהם הינה התייחסות הוליסטית בתחומים: קוגנטיבי-לימודי, חברתי-רגשי, שפתי-תקשורתי, מוטורי וכישורי חיים. בית הספר פועל בהלימה למודל איכות החיים שבבסיסו הפילוסופי: "כבוד לכל אדם באשר הוא אדם, קבלת ערכו הסגולי של כל אדם וקבלת השונות בין אנשים" (רייטר,2004). בית ספר "גיל" פועל כ"ארגון לומד". צוות ביה"ס לומד ומתמקצע באופן תדיר בתחומים שונים בהשתלמויות פנים וחוץ בית ספריות אשר נועדות להעשיר את האסטרטגיות ואת ארגז הכלים של המורה ולמקד אותו בזיהוי ההזדמנויות המובילות את התלמידים להצלחה. לרשות התלמידים והצוות עומד ציוד טיפולי וטכנולוגי חדיש ומגוון המנוצל באופן מקצועי בכדי לשפר את תפקודם של התלמידים ואת איכות חייהם. בבית ספר "גיל" אנו מאמינים כי את קידומם של התלמידים ניתן להשיג בעבודה סינרגטית עם "שותפים" . אחד השותפים המשמעותיים והחשובים ביותר של ביה"ס הם ההורים והמשפחות. בית הספר נתרם מהידע ומהמומחיות של ההורים ותורם להם מהידע ומהשירותים הקיימים בו למימוש המטרה המשותפת – שיפור באיכות החיים של התלמידים ומשפחותיהם. שותף משמעותי נוסף של ביה"ס היא – הקהילה. בקהילה מסגרות חינוכיות רבות ושונות, מוסדות אקדמיים, פרטים וארגונים המסייעים לנו לממש את החזון ואת המטרות שהצבנו לתלמידינו בתחומים: הלימודי, החברתי והרגשי. בבית ספר "גיל" אקלים מיטבי המושתת על הערכים: כבוד, אחריות, מחויבות, מקצועיות, סובלנות ונתינה. ערכים מרכזיים אלו נשמרים הן בהתייחסות לפרט והן בהתייחסות לסביבה. בית ספר "גיל" הינו בית ספר ירוק בו מוטמעת באופן פעיל השמירה על איכות הסביבה. המוטו של בית ספר "גיל" הוא: "אל תאפשר למה שאתה לא יכול, להפריע למה שאתה יכול " ג'ון וודס בבית ספר "גיל" אנו מאמינים כי בעבודת צוות מקצועית, יעילה ואפקטיבית, בשותפות מעצימה עם הורים ועם קהילה, ובאקלים מיטבי השומר על כבוד האדם והסביבה נצליח כולנו יחד להוביל את התלמידים ואת בית הספר להישגים איכותיים ולהצלחות בעלות משמעות. עדנה פניכל, מנהלת ביה"ס.
הגדרות כלליות כניסה למערכת