תמונות אחרונות

חי פארק 16 (14)

אתרי מידע

אתרי מידע

מקום מיוחדאתר "מקום מיוחד" של מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)http://makom-m.cet.ac.il
בזכותאתר של ארגון "בזכות"- זכויות האזרח ופעילות למען חוק שוויון זכויות לאנשיםעם מוגבלויותwww.bizchut.org.il
אגף חינוך מיוחד  אגף חינוך מיוחדhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special
קהילת פיגור שכליפיגור שכלי בארץ ובעולםwww.pigur.co.il
אילןאיל"ן ישראלhttp://www.ilan-israel.co.il 
logoאייזיק ישראל-

תקשורת תומכת וחליפית​

http://www.isaac.org.il/
כניסה למערכת